اطفال

درمان دندانپزشکی در کودکان از اهمیت دوچندانی برخودار میباشد چرا که بسیاری از ترس ها و فوبیاهای دندانپزشکی در بزرگسالی حاصل تجربه ی دندانپزشکی به صورت ناسالم در کودکی میباشد ما بر آنیم که کودکان دلبند شما را در محیطی ارام و با تجربه ای شیرین درمان کنیم
به طور کلی درمان دندان های شیری شامل ترمیم ،پالپوتومی و پالپکتومی (عصب کشی کودکان) و کشیدن وفضا نگهدارها میباشد که تمامی این درمان ها در مرکز ما انجام میگردد

رزرو نوبت

جهت رزرو نوبت با شماره های زیر تماس بگیرید

09128828830

09128828830

و یا از طریق برگه تماس با من اقدام کنید